reklama > Oferta > logo / idetyfikacja wizualna

logo / idetyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna polega na stworzeniu szeregu spójnych elementów 
graficznych, które prezentują firmę  w jednolity i oryginalny sposób na rynku.
Elementem bazowym, od którego rozpoczyna się proces tworzenia identyfikacji
jest znak firmowy – logo. Na jego podstawie, kreuje się pozostałe elementy 
graficzne, które współgrając ze znakiem firmowym tworzą wizerunek graficzny
firmy.  Dobrze stworzona identyfikacja sprawia, że firma może być postrzegana
w określony sposób. Odpowiednio dobrane elementy (sygnet, typografia, ikony itp.) 
powodują, że uzyskujemy wrażenie profesjonalizmu bądź fantazji
i polotu, zależnie od branży w której firma działa. 

Na identyfikację firmową składa się wiele elementów: 
począwszy od wspomnianego już logo, poprzez druki 
firmowe, layouty reklamowe i promocyjne, materiały
POS, po oznakowanie wewnętrzne i zewnętrzne firmy.

Zajmujemy się tworzeniem pełnej identyfikacji firmy:
logo, księga znaku, poligrafia, www, oznakowanie 
obiektów, pojazdów, itp.